Top

Architektura ve vzdělávání III.

Architektura ve vzdělávání III.

Architekti ve škole pořádají již třetí ročník kreditovaného studentského workshopu, ve kterém můžete pomoci rozvoji vzdělávacích aktivit a programů s cílem zařadit témata z architektury, urbanismu a bydlení do školních osnov.

 

Jak se přihlásit

Do 7. října 2016 se můžete přihlásit na adresu – kristyna@architektiveskole.cz

Kapacita workshopu je cca 40 studentů. Kredity jsou určeny pouze studentům FA ČVUT.

 

Náplň a průběh workshopu

Cílem letošního ročníku je na vybraná témata vytvořit trojici aktivit krátkého času pro MŠ, ZŠ či SŠ svých domovských měst. Aktivity se budou odvíjet od vybraných klíčových kompetencí, k nimž budeme vhodné náměty ke zpracování. Nebo budeme aktivity vázat do konkrétní hodiny, konkrétního předmětu na předem domluvené škole. Na MŠ se bude možné věnovat delšímu programu v návaznosti na výuku tzv. big ideas.

Workshop pořádá iniciativa Architekti ve škole společně s odborníky z řad pedagogů, kteří workshop podpoří teoretickými přednáškami a konzultacemi. Workshop bude probíhat průběžně během zimního semestru 2016 formou 6 jednodenních pracovních setkání a bude zakončen společnou prezentací a výstavou. Výsledky workshopu budou publikovány na webových stránkách: www.architektiveskole.cz.

 

Harmonogram workshopu (náplň jednotlivých setkání a jejich délka bude ještě upřesněna před začátkem workshopu. Sledujte Stránky workshopu )

7.10.2016 ( 9:00 – 16:00 )

Úvod do situace tématu „Architektura ve vzdělávání“ u nás i v zahraničí

Přednáška o motivaci a přístupech Zuzany Pechové / FP TUL

Architektura v rámcových vzdělávacích programech a klíčové kompetence

21.10.2016  ( 9:00 – 16:00 )

přednáška „Jak uspět u dětí a zaujmout je“ / EDUin / Miroslav Hřebecký

pracovní setkání, zpřesnění zvolených témat a koncepce projektu

4.11.2016  ( 10:00 – 16:00 )

Průběžná konzultace rozpracovanosti

11.11.2016  ( 10:00 – 16:00 )

Pracovní setkání: konzultace, průběžná prezentace výsledků a rozpracovanosti, shrnutí dílčích zkušeností

25.11.2016  ( 10:00 – 16:00 )

Závěrečné konzultace před odevzdáním

9.12.2016   ( 10:00 – 16:00 )

Prezentace a zahájení výstavy výsledných projektů a jejich realizace

 

Tak si nenech utéct šanci a 2 kredity a přihlas se!

Sleduj taky

FB