Top

Pokoje

Pokoje

POKOJE zvou k účasti na již 5. výstavě. Přihlaste se!

Vážení vedoucí ateliérů, vážení studenti,

Dovolujeme si Vás po roce opět oslovit s nabídkou účasti na přehlídce mladého umění POKOJE, jejíž pátý ročník proběhne 11. 11. – 20.11. 2016 již tradičně v malostranském paláci v Cihelné ulici v Praze.

Záměrem výstavy je nabídnout studentům uměleckých vysokých škol z celé České republiky možnost představit svoji tvorbu. Vybraným ateliérům, které se přehlídky zúčastní, bude nabídnut jeden pokoj. Studenti mají poté téměř úplnou volnost v tom, jak pokoj uzpůsobí tak, aby co nejlépe reprezentoval jejich ateliér. Jedná se o zavedený koncept, jenž se nám v minulých letech osvědčil – studenti se mohou kreativně vyjádřit a návštěvníci ocení specifický charakter výstavy s velmi širokým záběrem.

Pokud máte zájem se výstavy POKOJE V. zúčastnit, tak, prosím, zašlete závaznou přihlášku do 30. 9. na email: prazskepokoje@gmail.com

Více na https://www.facebook.com/prazskepokoje.