Top

Olověný Dušan 2017 – výsledky

Olověný Dušan 2017 – výsledky

Studentský Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT uvedl čtyřiadvacátý ročník Olověného Dušana, dnes již kultovní soutěže o nejlepší studentské projekty a ateliéry. Ceny Olověného Dušana byly jako každoročně uděleny nezávislou porotou složenou z předních českých architektů a designerů.

 

Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá v obou studijních oborech FA ČVUT – architektura a design – ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů ZAN a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou. Soutěž probíhá čtyřkolově.

 

Hodnocení proběhlo i letos ve dvou kategoriích, architektura a design. V té první zasedli do poroty  Jan Šépka, zakladatel kanceláře Šépka architekti, vedoucí ateliéru A1 a docent na UMPRUM, Lenka Míková, zakladatelka Collaborative Collective, Lukáš Brom ze studia The Builders, Matěj Draslar, přednášející na ETH v Curychu a v neposlední řadě Pavel Buryška, zakladatel atelieru XTOPIX.

 

Druhou kategorii hodnotila tříčlenná porota ve složení Jan Činčera, zakladatel obalového studia Studio Činčera a předseda mezinárodní soutěže Young Package, Ondřej Krynek, zakladatel DesignMag.cz a organizátor Prague Design Week a Šimon Brabec z Braasi Industry.

 

Galavečer, jehož součástí bylo slavnostní vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2017, proběhl 23. 3.2017 ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze. Byly zde oznámeny nominace a ocenění projektů a ateliérů. Večer moderovaly studentky Anna Vácová a Alžběta Widholmová.

 

V kategorii designu porota nevědomě navazuje na tradici rozpaků nad výběrem vítěze. Tentokrát se vydala na průzkum prvních ročníků, z čehož vzešly nejen dvě nominace, ale rovnou i dva vítězové. V kategorii projekt je to Barbora Lexová, která na úrovni zvládla jak prezentaci, tak model, respektive prototyp Smetáčku s lopatkou. To bylo zároveň zadání pro polovinu atelieru Jaroš & Doucet, jehož kvalitu porota ocenila též vítězstvím za jeho širokou možnost projevu pro nově příchozí studenty. Jak sami porotci říkají: “díky dobrému zadání se dá hodně rozpoznat hned na začátku.”

 

V kategorii architektury se porota rozhodla hlasitěji demonstrovat pocity, které se často opakují napříč Dušanovskými ročníky, tedy polarizace kvality architektonických atelierů na škole. Udělila proto ocenění poroty pěti atelierům – Císler & Pazdera se zadáním Most-město, Kuzemenský & Synek se zadáním Mixed use Na knížecí, Kraus & Čančík – Nejen bydlení pro Úvaly, atelier Novotný & Koňata & Zmek se zabýval soutěží na Fakultu architektury v Drážďanech a Redčenkov & Danda se zásahy do Františkových Lázní. S názorem, že kvalitu školy určuje její nejslabší článek, převrací systém top hodnocení v otázku. Podobně u projektů – ocenění poroty získává Tomáš Gelien za Mixed-use v atelieru Kuzemenský & Synek, trojice David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar za Most medzi a Bytový dům v atelieru Císler & Pazdera, Jiří Neuvirt s návrhem Lázeňského náměstí v atelieru Redčenkov & Danda a David Poloch za Bydlení pro Úvaly z atelieru Kraus & Čančík. “Jsou stejně dobří a neporovnatelní.”

 

Výstava nominovaných a vítězných projektů je k vidění v NTK od 24. 3. do 18. 4. 2017, kde zároveň s koncem výstavy proběhne veřejná diskuze se zástupci vedení, ateliérovými vedoucími a studenty FA nad tématy, která Dušan otevírá.

 

Studentskou soutěž Olověný Dušan 2017 shrnuje a prezentuje vydaný katalog, který si mohli odnést návštěvníci galavečera. Katalog je rovněž k dostání v kanceláři 441 Spolku posluchačů architektury v budově Fakulty architektury ČVUT.          

     

Nedílnou pravidelnou součástí je i online uveřejnění nominovaných a oceněných projektů a ateliérů na webu Olověného Dušana.

ZDE