Top

SOUTĚŽ! Navrhni nové promo pro SPA

SOUTĚŽ! Navrhni nové promo pro SPA

Navrhni nové promo Spolku posluchačů architektury, které bude reagovat na potřeby studentů. Zvítězit mohou kreativní návrhy triček, tašek, hrníčků, tužek, termosek, čepic nebo jakékoliv jiné předměty spojené s tématem.

 

  1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

 

Soutěž je zaměřena na návrh minimálně tří nových promo výrobků (taška + 2 libovolné předměty) pro Spolek posluchačů architektury. Cílem soutěže je vybrat vítězný návrh, který nejlépe splní zadání. Vítězné předměty budou realizovány a stanou se součástí promo předmětů Spolku posluchačů architektury.  

 

  1. PODMÍNKY ÚČASTI

 

Soutěž je vyhlášena pouze pro řádné studenty FA zapsané v denním studiu pro rok 2018/2019 v oborech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Soutěž je dvoukolová, v prvním kole je anonymní a ve druhém neanonymní.

 

Do soutěže budou přijaty návrhy zaslané nebo přinesené do kanceláře SPA  (místnost č. 441) do pátku 29.3. 2019 do poledne 12:00. Návrhy budou uloženy do obálky označené číslem a do druhé obálky se stejným číslem budou uloženy kontaktní údaje o tvůrcích. Návrhy samotné proto nesmějí být podepsané, ani jinak označené.

 

Soutěžící odevzdají svou soutěžní práci do prvního kola formou papírového portfolia a CD/flashkou portfolia digitálního. Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají v archivu SPA. Náležitosti odevzdávky pro druhé kolo a další podrobnosti budou postupujícím soutěžícím upřesněny emailem.

 

Oznámení o výsledcích bude soutěžícím zasláno prostřednictvím emailu.

 

Autoři odevzdaných portfolií předáním podkladů pořadateli soutěže souhlasí s evidencí osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, pořadatelem soutěže a souhlasí s prezentací svých projektů spolu se svým jménem a  příjmením v rámci soutěže a dalších výstupech souvisejících se soutěží.

 

  1. TERMÍNY

 

Uzávěrka 1. kola: 29. března 2019

 

Osobně je možné práce odevzdávat v kanceláři SPA (místnost 441).

Vyhlášení 2. kola proběhne 8.4. 2019

Odevzdání  2. kola proběhne 28.4. 2019

 

Vyhlášení výsledků květen 2019

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽE

 

Porota soutěže bude hodnotit především:

  • inovativnost, kreativitu
  • funkčnost, ekologický aspekt
  • ergonomii obalu a snadnou manipulaci
  • kvalitní úroveň prezentace

 

Porota:

MgA. Tereza Melenová

Ing. arch. Jiří Kárník

MgA. Martin Odehnal

Spolek posluchačů architektury

 

OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ

 

  1. místo 5000 Kč + realizace
  2. místo 3000 Kč
  3. místo 2000 Kč

V případě jakýchkoliv se dotazů se obraťte na adresy: ponechalova@spa-fa.cz, rossler@spa-fa.cz