Top

Zápisky – Stavební fyzika 2

Zápisky – Stavební fyzika 2

Zápisky z přednášek Lenky Prokopové, Dagmar Richtrové a Daniely Bošové v letním semestru AR 2021/2022.

Obsah:
Téma první: Způsoby šíření tepla, Fourierovy zákony, součinitel prostupu tepla
Téma druhé: Pokles dotykové teploty podlahové kce, difuze a kondenzace páry
Téma třetí: Tepelné mosty, dvojrozměrné teplotní pole
Téma čtvrté: Tepelné ztráty, energetické hodnocení budov
Téma páté: Tepelná stabilita místnosti, princip navrhování zateplovacích opatření
Téma šesté: Požární bezpečnost stavebStaženo56x
Počet souborů1
Velikost907.07 KB
Datum vytvoření22.06.2022
Poslední aktualizace22.06.2022