Top

Zápisky – Stavební fyzika 2

Zápisky z přednášek Lenky Prokopové, Dagmar Richtrové a Daniely Bošové v letním semestru AR 2021/2022. Obsah: Téma první: Způsoby šíření tepla, Fourierovy zákony, součinitel prostupu tepla Téma druhé: Pokles dotykové teploty podlahové kce, difuze a kondenzace páry Téma třetí: Tepelné mosty, dvojrozměrné teplotní pole Téma čtvrté: Tepelné ztráty, energetické hodnocení...

Zápisky z přednášek Lenky ...

Více