Top

Fabrika

Fabrika je vernisáž výstavy semestrálních ateliérových prací FA ČVUT. Fabrika je hudba, jídlo, úsměvy a architektura. Otevřená škola, otevřené ateliéry, konfrontace s vedoucími ateliérů, pedagogy a veřejností.

Práce na ateliérových projektech je pro studenty nejdůležitější, časově nejnáročnější a také nejprestižnější částí studia. Na začátku každého semestru si sami volí ateliér, ve kterém pak celý semestr pracují. Rozhodují se podle vedoucího nebo zadání, kterých je na FA ČVUT v každém semestru více než 200 na aktuální témata bydlení, městského plánování, designu, tvorby krajiny a zahrad. Výstava studentských projektů tak nabízí pestrou sondu do výuky na FA ČVUT i ucelený pohled na současné trendy a „školy“ v oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury a designu.

Ta první proběhla v zimě 2016 a série pokračuje každý další semestr.

Poslední příspěvky