Top

Olověný Dušan

Olověný Dušan je dnes již kultovní soutěž studentů Fakulty architektury ČVUT, která si za hlavní cíl klade získání nezávislého pohledu na kvalitu výuky na škole. Děje se tak již od roku 1992 pravidelně každým rokem (plus 2 ročníky Letního Olověnéno Dušana v letech 2011 a 2012).

Do soutěže jsou automaticky nominovány všechny odevzdané projekty v daném semestru, vyjma diplomních prací (ty mají svou Přehlídku) a ateliérů ZAN. Hodnocení probíhá ve dvou studijních oborech FA ČVUT – architektura a urbanismus a průmyslový design – ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Předem vyloučeny jsou projekty členů SPA, kteří jsou přítomni během hodnocení porotou.

Porotu každoročně tvoří architekti a designéři toho času nepůsobící na FA ČVUT. Architekturu hodnotí pětičlenná či šestičlenná porota a design tříčlenná. Členství v porotě není možné ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže. Vyhlášení výsledků probíhá na galavečeru doprovázeném výstavou nominovaných a oceněných prací a ateliérů.

Jednotlivé nominované projekty a vítěze každého ročníku si můžete prohlédnout na webu olovenydusan.cz.

Statut soutěže si můžete přečíst na SPA profilu issuu.

Poslední příspěvky