Top

O Spolku posluchačů architektury [SPA]

Spolek posluchačů architektury [SPA] při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou všem studentům, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě fakulty.

Historie spolku sahá až do roku 1900, kdy je zmiňován v souvislosti s nejvýznamnějšími představiteli české architektonické moderny P. Janákem a J. Kotěrou. Spolek tehdy spolu s několika podobnými uskupeními z dalších oborů představoval platformu, která jednak kriticky vystupovala vůči tehdejším poměrům na pražské technice, a zároveň se také aktivně účastnila veřejného života – pořádala výstavy, vydávala publikace a prostřednictvím různých akcí se snažila propagovat architekturu. Jeho činnost byla přerušena až uzavřením vysokých škol v roce 1939, následné obnovení po roce 1945 nemělo již dlouhého trvání, neboť tradice spolků byla v rozporu s komunistickou ideologií. Poslední zmínky o původním SPA tak lze datovat do období kolem roku 1952.

Současný SPA navázal na odkaz původního spolku obnovením činnosti v roce 1993, na registrační listině je uvedeno datum 20. dubna. U jeho znovuzrození tehdy stáli Josef Smutný, Martin Höffler, Regina Loukotová a další tehdejší studenti. Za dobu svého porevolučního působení se SPA již stal neodmyslitelnou součástí nejen FA ČVUT, ale i celé domácí architektonické scény, na níž reprezentuje názory nejmladší generace tvůrců.

Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře a designu, jejich smyslu a postavení v současném světě. Cílem aktivit SPA je přispívat ke zvyšování kvality vzdělávání v rámci těchto oborů, a tím i kvality nové české architektury a designu. SPA také chce bránit práva a zájmy studentů FA ČVUT a vyvíjet činnost v jejich zájmu.

Mezi aktivity SPA patří pořádání přednášek, diskusí, workshopů, výstav či exkurzí za zahraniční i domácí architekturou. Každoročně SPA také pořádá Beánii, vítání studentů prvního ročníku. Stěžejní akcí spolku je pak od samého začátku dnes již bezesporu kultovní soutěž Olověný Dušan, kdy jsou nezávislou externí odbornou porotou hodnoceny studentské práce a ateliéry jako celek a nejlepší z nich pak oceněny na slavnostním galavečeru.

Snažíme se, aby SPA byl platformou pro organizování a setkávání se v rámci naší fakulty a přispěl tak k rozproudění diskuse nad různými tématy, a to nejen z našeho oboru.

Vedení SPA

  • Lucie Ehrlichová / náčelnice
  • Václav Holuša / podnáčelník pro finance
  • Martina Thýnová / podnáčelnice pro koordinaci
  • Martin Tabery / podnáčelník pro sponzoring
  • Daniel Krupka / podnáčelník pro PR
  • Karolína Suchá / revizorka

Stanovy SPA

Ke stažení (pdf)

Logo SPA

Barevné PNG Černobílé PNG Vektor PDF Vektor AI Vektor EPS