Top

OLOVĚNÝ DUŠAN 2019

OLOVĚNÝ DUŠAN 2019

 

Spolek posluchačů architektury vyhlásil jako každým rokem v březnu nejlepší architektonické a designérské projekty z Fakulty architektury ČVUT za uplynulý rok. Po jubilejním loňském 25. ročníku v budově bývalého Federálního shromáždění se Olověný Dušan vydal směrem civilnějším, s cílem oslovit širokou veřejnost. Letošní galavečer se tak odehrál 21. března na půdě CAMPu pražského Institutu plánování a rozvoje. Odborné poroty tradičně vyhlásily nejlepší projekt a nejlepší ateliér v kategoriích Architektura a Design. Na něj samotný bude navazovat několik dalších událostí, které hostí CAMP, a které budou úzce souviset se současnou výukou architektury v České republice. První z nich je samotná vernisáž výstavy Olověný Fuchs f Kleci, která proběhne 22.3.2019 v 19:00 a potrvá do 18.4.2019.

 

Soutěže Olověný Dušan, která byla založena v roce 1993 členy Spolku, se automaticky účastní každý student fakulty, který odevzdá semestrální ateliérový projekt. Odborné nezávislé poroty (zvlášť pro design a pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější ze zpracovaných zadání. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má přinést reflexi pedagogům i studentům samým.

Pro okruh Architektura se vybírá mezi více než tisíci projekty a čtyřiceti ateliéry. V případě Designu je projektů přes sto a ateliéry čtyři. Výběr je tedy nesnadný a porota na fakultě stráví leckdy dva plné dny. Výsledkem jsou však sebevědomá a přesvědčivá rozhodnutí.

 

Tradičně tříčlenné designérské porotě předsedala Jana Potiron, dalšími členy byli Jan Čapek a Petr Hák. Architektonickou porotu letos tvořili Richard Sidej (předseda), Monika Cihlářová, Lukáš Kordík a Jan Veisser, obor Krajinářská architektura pak zastupovala Štěpánka Šmídová.

 

Cílem letošního ročníku je zaměřit se hlouběji na výuku architektury a obohatit běžnou výstavu dalšími akcemi, které budou přinášet různé perspektivy. I z toho důvodu je výstava pořádána ve spolupráci s brněnským spolkem SOFA a libereckým AUF, které mají taktéž své tradiční soutěže – Cenu Bohuslava Fuchse a Ještěd f kleci. Společná výstava tak bude zahrnovat nominované projekty ze všech tří fakult. Následující diskuze a debaty, kterých bude několik, pak budou obohaceny o perspektivy děkanů, studentů a pedagogů nejen těchto tří fakult.

 

A právě z tohoto důvodu nebyla volba místa náhodná, neboť padla na CAMP, největší veřejnou architektonickou platformu v České republice, která ochotně zmíněným spolkům pro nadcházející měsíc poskytla své prostory a pomoc. Ačkoliv samotný prostor je stísněnější než sály, kde se odehrávaly jiné galavečery, pro takto dlouhotrvající událost je zdaleka nejvhodnější. Samotným galavečerem provázela dvojice studentů FA ČVUT – Anna Blažková, stávající náčelnice Spolku, a Jakub Klouzek z oboru Průmyslový design.   

V prvé řadě byla na podium pozvána porota okruhu Design. Vítězným projektem se stalo ramínko Kiton od Víta Bednáře z ateliéru Jaroš-Bednář. Porota především ocenila, jak elegantně a jednoduše zároveň se autor chopil tak běžného až nezbytného designérského zadání. Vítězným ateliérem se poprvé stal ateliér Streit-Polák, kde se studenti zaměřili na tvorbu porcelánových objímek a svítidel. Porota ocenila zejména sofistikovaná a zároveň jednoduchá řešení, stejně jako kvalitní řemeslné provedení prototypů.

 

Druhá část večera patřila okruhu Architektura. Porota nominovala do nejužšího výběru 10 projektů. Od bytových domů přes rozsáhlé urbanistické zásahy po promyšlené krajinářské koncepce. Vítězným projektem se stalo Komunitní centrum pod Nuselským mostem od Kristýny Vyslychové. Podle slov poroty šlo o vzácnou shodu, kdy se všichni konsensuálně sešli u jednoho projektu a pro jeho vazby na okolí i samotnou společenskou náplň byli jednoznačně přesvědčeni o jeho vítězství.

Vítězný ateliér v témže oboru se vybíral mezi užší skupinou čtyř nominovaných, jako je tomu posledních již několik let. Mezi nominovanými šlo o známá jména: Cikán, Císler, Kuzemenský. Trojici doplnil hostující slovinský architekt Vasa Perović. Ačkoliv porota hodnotila kvalitu všech ateliérů jako nadstandardní, shodla se na jednom vítězi. Tím je ateliér Císler, podle poroty totiž jeho studenti byli zdaleka nejpřipravenější a nejdůslednější ve své cílevědomé práci. A to se zásadně projevilo i na celkovém nejpřesvědčivějším výsledku.

Po předání všech čtyř sošek před publikum předstoupily Anna Křížová a Eliška Martínková, hlavní koordinátorky letošního ročníku. Ty poděkovaly všem účastníkům i organizátorům a pozvaly všechny účastníky na akce navazující na samotný galavečer.

Soutěž doprovází katalog, který dostali všichni návštěvníci galavečera a rovněž je k dostání v místnosti 441 na FA ČVUT, kde je sídlo SPA. Od zítřka (22.3.) dále probíhá v CAMPu samotná výstava nominovaných projektů a ateliérů všech tří soutěží.

 

Harmonogram dalších akcí je následující:

 

28.3.2019, 19:00 – 21:00

ZE STŘEDNÍ NA ARCHITEKTURU / FROM SECONDARY SCHOOL TO ARCHITECTURE UNIVERSITY

——————

30.3.2019, 14:30 – 20:00

JAK SE UČÍ ZA ROHEM / HOW THEY TEACH AROUND THE CORNER

——————

3.4.2019, 19:00 – 21:00

Z BAKALÁŘE NA MAGISTRA / FROM BACHELOR TO MASTER

——————

  1. 4. 2019, 19:00 – 21:00

ZE ŠKOLY DO PRAXE / FROM UNIVERSITY TO REALITY

——————

10.4.2019, 13:00 – 15:00

WORKSHOP: OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ / FINAL CRITS

——————

12.4.2019, 9:00 – 12:00

WORKSHOP: OD ZADÁNÍ K NÁVRHU / FROM ASSIGNMENT TO DESIGN

——————

18.4.2019, 19:00 – 21:00

DERNISÁŽ / CLOSING.

Více informací o galavečeru, Olověném Dušanovi i SPA je možné nalézt na www.olovenydusan.cz, www.vimeo.com/spolek, www.spa-fa.cz či www.facebook.com/spolekposluchacuarchitektury.

 

O akcích v CAMPu více info na www.facebook.com/camppraha či www.praha.camp

kontaktní osoba pro PR: Karel Schwarz, schwarz@spa-fa.cz,