Top

Výjezdní zasedání SPA

Během víkendu 2.-4.07. 2021 proběhlo v Županovicích výjezdní zasedání SPA. Kromě rekapitulace předešlého roku a plánů na nadcházející semestry jsme si také zvolili nové vedení spolku:

  • Václav Holuša / náčelník
  • Daniel Krupka / podnáčelník pro finance
  • Karolina Suchá / podnáčelnice pro koordinaci
  • Robert Rössler / podnáčelník pro sponzoring
  • Martin Sýkorský / podnáčelník pro PR
  • Eliška Martínková / revizorka